Bescherming

protectionDe bescherming van een individu, een groep mensen, een gemeenschap heeft betrekking op alles wat tot doel heeft te beschermen en/of te verdedigen. Bescherming of verdediging kan zowel levende wezens als materiële goederen betreffen.

De marabout staat in dienst van zijn cliënt en treft allerlei maatregelen om ervoor te zorgen dat hem geen schade wordt berokkend en om de gevolgen van hekserij, voodoo, de betovering (goed of slecht) van anderen te vermijden.

Het bestrijden van een vloek of het boze oog, de ontgoocheling van een betoverd wezen, het doorbreken van een betoverd wezen, is een maraboutische magie die machtige geesten en krachten opwekt die alleen een Afrikaanse marabout expert op het gebied van maraboetage kan beheersen.

Doe een beroep op de Amir Marabout als je kwade krachten, negatieve acties om je heen en je geliefden voelt. Hij biedt u marabout oplossingen met rituelen, gebeden, amuletten en magie aan

Stuur een bericht

15 + 15 =

TELEFOON :

+33 7 87 40 58 33

niet-premium mobiel nummer

Gratis gesprek met WhatsApp

Raadpleeg advies op kantoor of op afstand